กล่องผลไม้
กล่องผลไม้
Brand : Enjoy Your Life
ขนาด : 42.5 x 42.5 x 16 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : สวนอรุณศรี
ขนาด : 32 x 42 x 16 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก หูหิ้ว
กล่องลูกฟูก หูหิ้ว
Brand : Farmmate
ขนาด : 16x26x13.9 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/M
กระดาษหนา : 3ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Dalena
ขนาด : 28 x 41 x 22 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Atomiz
ขนาด : 41 x 45 x 36 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Pond ACR
ขนาด : 29 x 36 x 25.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : AHA
ขนาด : 31 x 37 x 17.5 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/120KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : แม่มดคอฟฟี่
ขนาด : 25 x 49 x32 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Lenez
ขนาด : 31 x 45.5 x 25 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : JJU
ขนาด : 20 x 30 x 40 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Lenez
ขนาด : 31 x 45.5 x 25 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Mom and Herb
ขนาด : 19 x 29 x 7 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Mom and Herb
ขนาด : 19 x 29 x 7 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/M0105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Shinest
ขนาด : 40 x 45 x 35 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : LC
ขนาด : 31 x 38 x 21 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : YNES
ขนาด : 33 x 60 x 33 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Madamcordy
ขนาด : 26.7x52.2x20 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Kame
ขนาด : 12 3/8 x 14 3/8 x 12 5/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Levy
ขนาด : 30 x 50 x 32 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : JD
ขนาด : 30 x 42 x 32 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 125KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลัง ฝาชน
กล่องลัง ฝาชน
Brand : GMP Plus
ขนาด : 28.4 x 41.6 x 21.8 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : JJU Brand
ขนาด : 15 3/4 x 15 3/4 x 15 3/4 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : The Queen
ขนาด : 9 1/2 x 18 5/8 x 13 inches.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : B-Jayeon
ขนาด : 36 x 42 x 18.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : TVEYA
ขนาด : 30 x 45 x 20 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Plus Skin
ขนาด : 28 x 53 x 31 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Yoo
ขนาด : 23 x 25 x 20 cm..
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Somin
ขนาด : 23 x 25 x 20 cm..
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : VioraBio
ขนาด : 40 x 50 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : Berry Pearl
ขนาด : 23 x 25 x 20 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : LYSE
ขนาด : 37 x 62 x 40 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟููก ฝาชน
กล่องลูกฟููก ฝาชน
Brand : Sangarun
ขนาด : 24 x 40 x 17.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Auriza
ขนาด : 8 x 12 x 4 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/107KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Hulk Nose
ขนาด : 26 x 31 x 23 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : JJU
ขนาด : 20 x 30 x 40 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : UZI
ขนาด : 27 x 25 x 9 cm.
สีพิมพ์ : ย้อม 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Tropical
ขนาด : 32 x 32 x 32 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125CA/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Sopida
ขนาด : 31 x 39 x 36 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Sod Sai Skin
ขนาด : 32 x 48 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Netae
ขนาด : 22 x 43 x 36 cm.
สีพิมพ์ : ย้อม 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : JUVIE
ขนาด : 30 x 38 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Carrot Gluta Soap
ขนาด : 32.5x32.5x19 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : Lamp
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/125KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาชน
กล่องฝาชน
Brand : บางกอกบาลานซ์
ขนาด : 11 x 12 5/8 x 13 5/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : System
ขนาด : 4 x 8 3/8 x 3 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : D&P Colour
ขนาด : 5 x 13.5 x 8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Easyfloor
ขนาด : 32 x 32 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Gusman
ขนาด : 27.7 x 27.8 x 6.2 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/150KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : TicWatch
ขนาด : 11.5 x 14 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Sundyne
ขนาด : 15 x 15 x 12 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Tape Dispenser
ขนาด : 8 x 20 x 11.2 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125CA/M105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Yong
ขนาด : 27 x 43 x 20 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : OZ1
ขนาด : 14 x 20 x 9 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/M105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
Brand : Isuzu
ขนาด : 18 x 26 x 10 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/170M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์หูช้าง
กล่องไปรษณีย์หูช้าง
Brand : Food Panda
ขนาด : 9 5/8 x 11 1/2 x 4 inches.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
Brand : Le Cordon
ขนาด : 36 x 46 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/170KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
Brand : Urface
ขนาด : 27.7 x 27.8 x 6.2 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : Crerish
ขนาด : 9 1/8 x 13 3/4 x 1 5/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150CA/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
Brand : The Daughter Club
ขนาด : 20 x 30 x 11 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/170KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Ambrosia
ขนาด : 23 x 29 x 24.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Florine
ขนาด : 12 x 16 x 12 inches
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องหูช้าง+ที่จับพลาสติก
กล่องหูช้าง+ที่จับพลาสติก
Brand : Euroform
ขนาด : 13 x 26 3/8 x 2 3/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KL/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Gmed
ขนาด : 37.5 x 51.5 x 18.5 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Bigard
ขนาด : 4 1/8 x 4 1/8 x 9 7/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Vintel
ขนาด : 40 x 50 x 30 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Paper Wipers Roll WR20
ขนาด : 35.5 x 36 x 36 cm.
สีพิมพ์ : Inkjet
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Organ
ขนาด : 15 x 19 x 5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : VRY
ขนาด : 4 7/8 x 4 7/8 x 2 5/8 inches.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 150KS/105M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Snax
ขนาด : 27 x 36 x 31.5 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : ร้านบ้านของเล่น
ขนาด : 30 x 30 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : Jaspal
ขนาด : 9 1/2 x 10 x 3 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Biosoil
ขนาด : 9 x 18 3/4 x 6 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Achieve
ขนาด : 10.5 x 15 x 13 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : รักษ์โลก
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
Brand : แม่ดอกไม้
ขนาด : 8 x 15 x 22 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
Brand : OTOP
ขนาด : 8 x 15 1/2 x 8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : CA125/KA125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Moontree
ขนาด : 5 1/2 x 7 7/8 x 2 3/8 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/105M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : ใบทอง
ขนาด : 8.4 x 12.7 x 11 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน E
กล่องลูกฟูก ผลไม้
กล่องลูกฟูก ผลไม้
Brand : IKIGAI
ขนาด : 6 1/8 x 8 1/8 x 6 1/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KA/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Bird Buster
ขนาด : 4 3/8 x 15 1/2 x 24 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125CA/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Lunlunla Bag & Baby Booster
ขนาด : 6 3/4 x 13 x 13 3/8 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Extra Pure
ขนาด : 15.2 x 45.7 x 43.2 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
ส่วนเสริม : หูจับพลาสติก
เกรดกระดาษ : 170KS/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องเอกสาร
กล่องเอกสาร
Brand : เอกสาร
ขนาด : 32 x 48.5 x 30.5 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องเอกสาร
กล่องเอกสาร
Brand : เอกสาร
ขนาด : 23 x 38 x 36 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องเอกสาร
กล่องเอกสาร
Brand : Seatran
ขนาด : 36 x 45.5 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องเอกสาร
กล่องเอกสาร
Brand : H2O
ขนาด : 36.5 x 42 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : UZI
ขนาด : 27 x 25 x 9 cm.
สีพิมพ์ : ย้อม 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : JJU
ขนาด : 20 x 30 x 40 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : YNES
ขนาด : 33 x 60 x 33 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : ไร่พระจันทร์
ขนาด : 13 x 17 x 19 cm.
เกรดกระดาษ : 125KI/M105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : สวนอรุณศรี
ขนาด : 32 x 42 x 16 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Hulk Nose
ขนาด : 26 x 31 x 23 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Kimchi
ขนาด : 28 x 28 x 32 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/125KL
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : LC
ขนาด : 31 x 38 x 21 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Lunlunla Bag & Baby Booster
ขนาด : 6 3/4 x 13 x 13 3/8 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Shinest
ขนาด : 40 x 45 x 35 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Yong
ขนาด : 27 x 43 x 20 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องผลไม้
กล่องผลไม้
Brand : Enjoy Your Life
ขนาด : 42.5 x 42.5 x 16 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องผลไม้
กล่องผลไม้
Brand : Hawaii Papaya Fruits
ขนาด : 30 x 30 x 15 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KS/150KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องผลไม้
กล่องผลไม้
Brand : พรหมคีรี
ขนาด : 20 x 27 x 20 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KA/230Ka
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องผลไม้
กล่องผลไม้
Brand : สวนพิชญา
ขนาด : 22 x 35 x 16 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องผลไม้
กล่องผลไม้
Brand : ทุเรียนสาลิกา
ขนาด : 40 x 50 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/125KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Tape Dispenser
ขนาด : 8 x 20 x 11.2 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125CA/M105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Bird Buster
ขนาด : 4 3/8 x 15 1/2 x 24 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125CA/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ผลไม้
กล่องลูกฟูก ผลไม้
Brand : IKIGAI
ขนาด : 6 1/8 x 8 1/8 x 6 1/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KA/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : ใบทอง
ขนาด : 8.4 x 12.7 x 11 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน E
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Sundyne
ขนาด : 15 x 15 x 12 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : TicWatch
ขนาด : 11.5 x 14 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : BUUNN
ขนาด : 35 x 40 x 7 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Gusman
ขนาด : 27.7 x 27.8 x 6.2 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/150KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Mom and Herb
ขนาด : 19 x 29 x 7 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/M0105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Mom and Herb
ขนาด : 19 x 29 x 7 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Moontree
ขนาด : 5 1/2 x 7 7/8 x 2 3/8 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/105M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : OCIIO
ขนาด : 16.7 x 24.8 x 10.5 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/150KT
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : ต. โต้ง
ขนาด : 12 x 14 x 3 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
Brand : Melon
ขนาด : 16 x 16 x 18 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
Brand : OTOP
ขนาด : 8 x 15 1/2 x 8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : CA125/KA125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
Brand : แม่ดอกไม้
ขนาด : 8 x 15 x 22 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
Brand : สวนอรุณศรี
ขนาด : 17 x 22 x 22 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
Brand : กล้วยหอมทอง
ขนาด : 30 x 35 x 15 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KA/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : รักษ์โลก
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องรองเท้า
กล่องรองเท้า
Brand : WebFlight
ขนาด : 17.5 x 27 x 9 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/M105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องรองเท้า
กล่องรองเท้า
Brand : Moda Ladian
ขนาด : 5 1/2 x 11 1/2 x 4 1/2 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน E
กล่องเอกสาร
กล่องเอกสาร
Brand : H2O
ขนาด : 36.5 x 42 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องเอกสาร
กล่องเอกสาร
Brand : Seatran
ขนาด : 36 x 45.5 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องเอกสาร
กล่องเอกสาร
Brand : เอกสาร
ขนาด : 23 x 38 x 36 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Chum Churum
ขนาด : 27 x 27.5 x 22.5 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องเอกสาร
กล่องเอกสาร
Brand : เอกสาร
ขนาด : 32 x 48.5 x 30.5 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องเอกสาร
กล่องเอกสาร
Brand : เอกสาร
ขนาด : 35 x 40 x 32 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Chum Churum
ขนาด : 27 x 27.5 x 22.5 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Lenez
ขนาด : 31 x 45.5 x 25 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : JJU
ขนาด : 20 x 30 x 40 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Lenez
ขนาด : 31 x 45.5 x 25 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องเอกสาร
กล่องเอกสาร
Brand : เอกสาร
ขนาด : 23 x 38 x 36 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : Thank You
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : Power Team
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : Yamagoya
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : ANE
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : TAT
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : TAT
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : Zupil
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : Maskpro
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องรองเท้า
กล่องรองเท้า
Brand : Here Are
ขนาด : 17.5 x 27 x 9 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/M105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องรองเท้า
กล่องรองเท้า
Brand : Shoes Fashion
ขนาด : 17.5 x 27 x 9 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/KS105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Easyfloor
ขนาด : 32 x 32 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Achieve
ขนาด : 10.5 x 15 x 13 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องรองเท้า
กล่องรองเท้า
Brand : Precision
ขนาด : 17.5 x 27 x 9 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/KS105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : D&P Colour
ขนาด : 5 x 13.5 x 8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : System
ขนาด : 4 x 8 3/8 x 3 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องฝาชน
กล่องฝาชน
Brand : บางกอกบาลานซ์
ขนาด : 11 x 12 5/8 x 13 5/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : Lamp
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/125KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Idea Apply
ขนาด : 9 1/2 x 15 3/8 x 7 1/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Siam Engineer Ceramics
ขนาด : 26.5 x 32.5 x 17.5 cm.
สีพิมพ์ : 4 สี (พิเศษ)
เกรดกระดาษ : 170KS/125CA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Biosoil
ขนาด : 9 x 18 3/4 x 6 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : Jaspal
ขนาด : 9 1/2 x 10 x 3 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Premium Type
ขนาด : 5 3/4 x 14 3/4 x 7 3/4 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : แม่มดคอฟฟี่
ขนาด : 25 x 49 x32 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : AHA
ขนาด : 31 x 37 x 17.5 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/120KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องผลไม้
กล่องผลไม้
Brand : Fresh Young Coconut
ขนาด : 16 x 16 x 6 inches.
สีพิมพ์ : 3 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Pond ACR
ขนาด : 29 x 36 x 25.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Messy Bake
ขนาด : 26 x 33 x 15 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : ร้านบ้านของเล่น
ขนาด : 30 x 30 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Soulmind
ขนาด : 22 x 30 x 9 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 125KS/150KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Beadberry
ขนาด : 9 x 9 x 7.5 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KL/150KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Auriza
ขนาด : 8 x 12 x 4 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/107KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Snax
ขนาด : 27 x 36 x 31.5 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : STJ
ขนาด : 14.5 x 23 x 16 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/150KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
Brand : ยอดังปังปอน
ขนาด : 11 x 16 x 22 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : เบสหนัก
ขนาด : 11 x 15 x 3 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน E
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : VRY
ขนาด : 4 7/8 x 4 7/8 x 2 5/8 inches.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 150KS/105M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์
Brand : Organ
ขนาด : 15 x 19 x 5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Paper Wipers Roll WR20
ขนาด : 35.5 x 36 x 36 cm.
สีพิมพ์ : Inkjet
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Vintel
ขนาด : 40 x 50 x 30 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟููก ฝาชน
กล่องลูกฟููก ฝาชน
Brand : Sangarun
ขนาด : 24 x 40 x 17.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Bigard
ขนาด : 4 1/8 x 4 1/8 x 9 7/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Gmed
ขนาด : 37.5 x 51.5 x 18.5 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องผลไม้
กล่องผลไม้
Brand : Manggood
ขนาด : 30 x 35 x 25 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Masteroil
ขนาด : 25.7 x 58.7 x 30.5 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KA/150KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องหูช้าง+ที่จับพลาสติก
กล่องหูช้าง+ที่จับพลาสติก
Brand : Euroform
ขนาด : 13 x 26 3/8 x 2 3/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KL/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : LYSE
ขนาด : 37 x 62 x 40 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Florine
ขนาด : 12 x 16 x 12 inches
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Toyota
ขนาด : 3 5/8 x 10 3/4 x 5 3/8 inches
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 200KA/125KT
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : จิ้มจุ่ม
ขนาด : 16 x 16 x 2 1/2 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : Berry Pearl
ขนาด : 23 x 25 x 20 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Ambrosia
ขนาด : 23 x 29 x 24.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : VioraBio
ขนาด : 40 x 50 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
Brand : The Daughter Club
ขนาด : 20 x 30 x 11 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/170KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
Brand : Bear House
ขนาด : 17.5 x 27 x 7.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/170KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Sixty-six
ขนาด : 16.5 x 26 x 86.5 cm..
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125Kip/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Somin
ขนาด : 23 x 25 x 20 cm..
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Yoo
ขนาด : 23 x 25 x 20 cm..
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Plus Skin
ขนาด : 28 x 53 x 31 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
Brand : บุญล้อมฟาร์ม
ขนาด : 10 x 15 x 6 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : TVEYA
ขนาด : 30 x 45 x 20 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Camp Fire
ขนาด : 16.5 x 26 x 81.5 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : KN Toy
ขนาด : 30 x 45 x 20 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/105M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : B-Jayeon
ขนาด : 36 x 42 x 18.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
Brand : Crerish
ขนาด : 9 1/8 x 13 3/4 x 1 5/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150CA/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
Brand : Urface
ขนาด : 27.7 x 27.8 x 6.2 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Dalena
ขนาด : 28 x 41 x 22 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : The Queen
ขนาด : 9 1/2 x 18 5/8 x 13 inches.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : JJU Brand
ขนาด : 15 3/4 x 15 3/4 x 15 3/4 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องหูหิ้ว
กล่องหูหิ้ว
Brand : Le Cordon
ขนาด : 36 x 46 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/170KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
Brand : Samsung
ขนาด : 18 x 26 x 10 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/170M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์หูช้าง
กล่องไปรษณีย์หูช้าง
Brand : Food Panda
ขนาด : 9 5/8 x 11 1/2 x 4 inches.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
Brand : Isuzu
ขนาด : 18 x 26 x 10 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/170M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
Brand : Komatsu
ขนาด : 6 1/8 x 6 5/8 x 2 inches.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลัง ฝาชน
กล่องลัง ฝาชน
Brand : All Dear
ขนาด : 31 x 45.5 x 25 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลัง ฝาชน
กล่องลัง ฝาชน
Brand : Cleo Fiber
ขนาด : 48 x 49 x 28 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลัง ฝาชน
กล่องลัง ฝาชน
Brand : GMP Plus
ขนาด : 28.4 x 41.6 x 21.8 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Ethoz
ขนาด : 35 x 42 x 42 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : JD
ขนาด : 30 x 42 x 32 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 125KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Levy
ขนาด : 30 x 50 x 32 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : SlowBlanc
ขนาด : 30.5 x 49 x 31.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : ศรีจันทร์
ขนาด : 9.75 x 14 x 6 cm. (เบอร์ 00)
ขนาด : 14 x 20 x 6 cm. (เบอร์ A)
ขนาด : 14 x 20 x 12 cm. (เบอร์ 2A)
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 150KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูกฝาชน  (เบอร์ 00)
กล่องลูกฟูกฝาชน (เบอร์ 00)
Brand : ศรีจันทร์
ขนาด : 9.75 x 14 x 6 cm. (เบอร์ 00)
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 150KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูกฝาชน (เบอร์ A)
กล่องลูกฟูกฝาชน (เบอร์ A)
Brand : ศรีจันทร์
ขนาด : 14 x 20 x 6 cm. (เบอร์ A)
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 150KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูกฝาชน (เบอร์ 2A)
กล่องลูกฟูกฝาชน (เบอร์ 2A)
Brand : ศรีจันทร์
ขนาด : 14 x 20 x 12 cm. (เบอร์ 2A)
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 150KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
กล่องไปรษณีย์ หูช้าง
Brand : Italthai
ขนาด : 23 x 35 x 12 cm. (เบอร์ 2A)
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/170KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Luxury
ขนาด : 22 x 35 x 28 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องไปรษณีย์หูช้าง
กล่องไปรษณีย์หูช้าง
Brand : BarBQPlaza
ขนาด : 20.2 x 20.2 x 7 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ
Brand : Yayoi
ขนาด : 26 x 31 x 21 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน E
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Omina
ขนาด : 40 x 58 x 27 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/105M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand Hotter
ขนาด : 14 x 14 x 7 inches.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 125KA/105M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : KIVV
ขนาด : 28 x 53 x 17 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : Madam
ขนาด : 27 x 27.5 x 11.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : Naret
ขนาด : 8 x 14 x 4 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : NK
ขนาด : 37.5 x 47 x 30 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : KS/M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : Storm
ขนาด : 19 x 40 x 18 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 175KS/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : The Queen
ขนาด : 30 x 40 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 175KS/125CA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : VitC
ขนาด : 42 x 58 x 38 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : KS/CA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : Milla
ขนาด : 11 x 19 x 13 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : ว่านไพล
ขนาด : 18 x 19 x 19 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
กล่องลูกฟูก ฝาชน
กล่องลูกฟูก ฝาชน
Brand : Luxury
ขนาด : 22 x 35 x 28 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : Alpremio
ขนาด : 15 x 23 x 62 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125Kip/125Kip
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : Palatyne
ขนาด : 15 x 62 x 20 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125Kip/125Kip
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : Raya
ขนาด : 31 x 36.5 x 29.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : Finger
ขนาด : 31 x 36.5 x 29.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : MNV
ขนาด : 31 x 45.5 x 25 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
กล่องลูกฟูกฝาชน
กล่องลูกฟูกฝาชน
Brand : Jeju
ขนาด : 9 7/8 x 11 3/4 x 15 3/4 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KI/170KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C