• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : AHA
ขนาด : 31 x 37 x 17.5 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/120KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0317-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน
โรงงานกล่อง : อาหารเสริม
กระดาษ : KS (กระดาษสีขาว)
ความหนา : 3 ชั้นลอน C