กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : AHA
ขนาด : 31 x 37 x 17.5 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/120KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0317-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน