กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Lenez Green Coffee
ขนาด : 31 x 45.5 x 25 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/120M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0299-05-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน