กล่องหูช้าง

กล่องไปรษณีย์

Brand : Gusman
ขนาด : 27.7 x 27.8 x 6.2 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 150KI/150KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0214-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง