กล่องหูช้าง

กล่องไปรษณีย์

Brand : Bunn
ขนาด : 35 x 40 x 7 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0189-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง