กล่องฝาเสียบ

กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ

Brand : Premium Type
ขนาด : 5 3/4 x 14 3/4 x 7 3/4 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : 494-04-02-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาเสียบ