กล่องฝาครอบ

กล่องฝาครอบ

Brand : Jaspal
ขนาด : 9 1/2 x 10 x 3 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : 549-02-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาครอบ