กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Carrot Gluta Soap
ขนาด : 32.5x32.5x19 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0105-03-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน