กล่องฝาเสียบ

กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ

Brand : D&P Colour
ขนาด : 5 x 13.5 x 8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : 475-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาเสียบ