กล่องฝาเสียบ

กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ

Brand : Achieve
ขนาด : 10.5 x 15 x 13 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์



รหัสสินค้า : 556-03-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาเสียบ