กล่องฝาเสียบ

กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ

Brand : Easyfloor
ขนาด : 32 x 32 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : 526-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาเสียบ