กล่องรองเท้า

กล่องรองเท้า

Brand : Shoes Fashion
ขนาด : 17.5 x 27 x 9 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KS/KS105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING-MB17
หมวดหมู่ : กล่องรองเท้า