กล่องฝาครอบ

กล่องฝาครอบ

Brand : TAT
ขนาด : 18 x 25 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING-MB14
หมวดหมู่ : กล่องฝาครอบ