กล่องเอกสาร

กล่องเอกสาร

Brand : เอกสาร
ขนาด : 23 x 38 x 36 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING-MB1
หมวดหมู่ : กล่องเอกสาร