กล่องเอกสาร

กล่องเอกสาร

Brand : เอกสาร
ขนาด : 35 x 40 x 32 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING00239-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องเอกสาร