• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องเอกสาร

กล่องเอกสาร

Brand : เอกสาร
ขนาด : 32 x 48.5 x 30.5 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0129-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องเอกสาร
โรงงานกล่อง : เอกสาร
กระดาษ : KA (กระดาษสีน้ำตาลทอง)
ความหนา : 3 ชั้นลอน B