กล่องเอกสาร

กล่องเอกสาร

Brand : เอกสาร
ขนาด : 32 x 48.5 x 30.5 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0129-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องเอกสาร