กล่องเอกสาร

กล่องเอกสาร

Brand : H2O
ขนาด : 36.5 x 42 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/185KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0176-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องเอกสาร