กล่องรองเท้า

กล่องรองเท้า

Brand : Moda Ladian
ขนาด : 5 1/2 x 11 1/2 x 4 1/2 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน E


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0230-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องรองเท้า