กล่องรองเท้า

กล่องรองเท้า

Brand : WebFlight
ขนาด : 17.5 x 27 x 9 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/M105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0215-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องรองเท้า