• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องหูหิ้ว

กล่องหูหิ้ว

Brand : กล้วยหอมทอง
ขนาด : 30 x 35 x 15 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KA/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0003-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูหิ้ว
โรงงานกล่อง : ผลไม้
กระดาษ : KA (กระดาษสีน้ำตาลทอง)
ความหนา : 3 ชั้นลอน B