กล่องหูหิ้ว

กล่องหูหิ้ว

Brand : สวนอรุณศรี
ขนาด : 17 x 22 x 22 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0184-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูหิ้ว