กล่องหูหิ้ว

กล่องหูหิ้ว

Brand : แม่ดอกไม้
ขนาด : 8 x 15 x 22 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0065-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูหิ้ว