กล่องหูหิ้ว

กล่องหูหิ้ว

Brand : OTOP
ขนาด : 8 x 15 1/2 x 8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : CA125/KA125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0044-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูหิ้ว