กล่องฝาเสียบ

กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ

Brand : TicWatch
ขนาด : 11.5 x 14 x 14 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KL/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0019-03-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาเสียบ