กล่องผลไม้

กล่องผลไม้

Brand : ทุเรียนสาลิกา
ขนาด : 40 x 50 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/125KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0241-03-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องผลไม้