กล่องผลไม้

กล่องผลไม้

Brand : สวนพิชญา
ขนาด : 22 x 35 x 16 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0251-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องผลไม้