• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องผลไม้

กล่องผลไม้

Brand : พรหมคีรี
ขนาด : 20 x 27 x 20 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KA/230Ka
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0133-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องผลไม้
โรงงานกล่อง : ผลไม้
กระดาษ : KS (กระดาษสีขาว)
ความหนา : 5 ชั้นลอน BC