กล่องผลไม้

กล่องผลไม้

Brand : IVY Fruits
ขนาด : 32 x 32 x 26.5 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING261-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องผลไม้