กล่องผลไม้

กล่องผลไม้

Brand : Enjoy Your Life
ขนาด : 42.5 x 42.5 x 16 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0143-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องผลไม้