• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องผลไม้

กล่องผลไม้

Brand : Enjoy Your Life
ขนาด : 42.5 x 42.5 x 16 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0143-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องผลไม้
โรงงานกล่อง : ผลไม้
กระดาษ : KS (กระดาษสีขาว)
ความหนา : 3 ชั้นลอน B