• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาครอบ

กล่องฝาครอบ

Brand : โกเท้ (สมชัย) บางเลน
ขนาด : 38 x 45 x 15 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185Ki/185Ki
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : K0591-01-PM03
หมวดหมู่ : กล่องฝาครอบ
โรงงานกล่อง : สินค้าทั่วไป
กระดาษ : KI (กระดาษสีครีมไข่ไก่)
ความหนา : 3 ชั้นลอน B