• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาชน

กล่องฝาชน

Brand : กล่องฝาชนสั่งผลิตพิมพ์ลาย
ขนาด : 22.8 x 15.2 x 20 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : K0222-05
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน
โรงงานกล่อง : สินค้าทั่วไป
กระดาษ : KI (กระดาษสีครีมไข่ไก่)
ความหนา : 3 ชั้นลอน C