• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาชน

กล่องฝาชน

Brand : BE RICH
ขนาด : 31 x 35 x 22 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 185Ki/185Ki
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : K0177-14
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน
โรงงานกล่อง : สินค้าทั่วไป
กระดาษ : KI (กระดาษสีครีมไข่ไก่)
ความหนา : 5 ชั้นลอน BC