• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องหูช้าง

กล่องหูช้าง

Brand : นาคราช
ขนาด : 30 x 43 x 13 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 185Ki/185Ki
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : K0199-03
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง
โรงงานกล่อง : ผลไม้
กระดาษ : KI (กระดาษสีครีมไข่ไก่)
ความหนา : 3 ชั้นลอน B