• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาชน

กล่องฝาชน

Brand : F-Sill
ขนาด : 25.1 x 25.5 x 24.3 cm.
สีพิมพ์ : 3 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/185KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : K0205-02-PM01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน
โรงงานกล่อง : สินค้าทั่วไป
กระดาษ : KS (กระดาษสีขาว)
ความหนา : 3 ชั้นลอน C