• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาชน

กล่องฝาชน

Brand : PIMRY
ขนาด : 21.5 x 43.5 x 21 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : K0299-12-PM01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน
โรงงานกล่อง : สินค้าทั่วไป
กระดาษ : KS (กระดาษสีขาว)
ความหนา : 5 ชั้นลอน BC