• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาชน

กล่องฝาชน

Brand : แม่มดออนไลน์
ขนาด : 25 x 49 x 32 cm.
สีพิมพ์ : 3 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : K0147-06-PM05
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน
โรงงานกล่อง : สินค้าทั่วไป
กระดาษ : KS (กระดาษสีขาว)
ความหนา : 3 ชั้นลอน C