• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องหูช้าง

กล่องหูช้าง

Brand : ใบห่อ
ขนาด : 13.5 x 22 x 9 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/170KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน E


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : K0448-01-PM01
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง
โรงงานกล่อง : สินค้าทั่วไป
กระดาษ : KS (กระดาษสีขาว)
ความหนา : 3 ชั้นลอน E