กล่องผลไม้

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : สวนอรุณศรี
ขนาด : 32 x 42 x 16 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0184-02-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องผลไม้