กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : ไร่พระจันทร์
ประเภทธุรกิจ : เมล็ดข้าวส่งออก
ขนาด : 13 x 17 x 19 cm.
ขั้นต่ำ : 500 ใบ
เกรดกระดาษ : 125KI/M105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0173-04-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน