กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : YNES
ขนาด : 33 x 60 x 33 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING00232-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน