กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : JJU
ขนาด : 20 x 30 x 40 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0258-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน