กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : UZI
ขนาด : 27 x 25 x 9 cm.
สีพิมพ์ : ย้อม 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KIP/125KIPเทียม
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0210-011-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน