กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Tropical
ขนาด : 32 x 32 x 32 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0275-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน