• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องหูช้าง

กล่องไปรษณีย์หูช้าง

Brand : BarBQPlaza
ขนาด : 20.2 x 20.2 x 7 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0418-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง
โรงงานกล่อง : สินค้าทั่วไป
กระดาษ : KA (กระดาษสีน้ำตาลทอง)
ความหนา : 3 ชั้นลอน B