กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Sopida
ขนาด : 31 x 39 x 36 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0273-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน