กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Sod Sai Skin
ขนาด : 32 x 48 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0280-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน