กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Netae
ขนาด : 22 x 43 x 36 cm.
สีพิมพ์ : ย้อม 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0294-02-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน