กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Madamcordy
ขนาด : 26.7x52.2x20 cm.
สีพิมพ์ : 1-2 สี ((Test)
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0041-07-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน