กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Kame
ขนาด : 12 3/8 x 14 3/8 x 12 5/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/M125
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0159-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน